Նարինե Ջահանգիրյան-դպրոցի տնօրեն

Սոնա Դավթյան-ուսուցչի օգնական

Ելենա Հայրապետյան-կերպարվեստ, տեխնոլոգիա

Էլեն Մաթևոսյան-1-ին և 4-րդ դասարանների դասվար

 Քրիստինե Աբգարյան-2-րդ դասարանի դասվար

Վարուժան Շեգունց- շախմատ

Արա Քոչարյան-հաշվապահ

Անժելա Քոչարյան-տնտեսվար, պահակ

Լիաննա Քոչարյան-հավաքարար, վառարան վառող

Նորա Արզումանյան-պահակ